Nhà Hàng Phương Nam

Gửi Mail

接觸 我們i

渴望一直傾聽和發展,我們非常高興和榮幸收到您的評論-評估您的服務。我們將每天吸收和開發更完善的服務。


豐南哈隆餐廳

設施1: 陳國恩街-下龍市

電話: 0904 290 808

基礎 2: Do Si Hoa街-Cai Dam市區-Bai Chay-下龍市(Vinpearl酒店對面)

電話: 02033 900 668

電話::0901 599 598

Bình luận

Hotline : 0335 400 800