Nhà Hàng Phương Nam

HAPPY MOTHER’S DAY – MỪNG NGÀY CỦA MẸ

𝑀𝑒̣ 𝑙𝑎̀ 𝑑𝑢𝑦 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 đ𝑜̛̀𝑖, 𝑚𝑒̣ đ𝑎̃ 𝑞𝑢𝑎́ 𝑣𝑎̂́𝑡 𝑣𝑎̉ 𝑟𝑜̂̀𝑖
𝑁𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑑𝑢̃𝑛𝑔 𝑐𝑎̉𝑚 𝑡𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝑣𝑜̛̀𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑒̣, 𝑚𝑒̣ 𝑜̛𝑖…

Nhà hàng Ngọc Phương Nam xin gửi lời cảm ơn đến những người Mẹ – những người phụ nữ tuyệt vời nhất – vì tình yêu thương và sự hy sinh thầm lặng! Chúc cho những người Mẹ mãi mạnh khỏe, hạnh phúc!

Trong trường hợp cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ: 0335 400 800 – 0901 599 598 – 0789 580 580

Bình luận

Hotline : 0335 400 800